efter middagen blev det traditionelle gruppefoto taget